shaula haitner logo

שאולה הייטנר. מרצה בשנקר. דואל: [email protected]

ברוכים הבאים לאתר שלי. קיבצתי כאן כמה אתרים שזו הגירסה השלישית שלהם, האתר המשוחזר של קריית אונו, הוספתי רשמי מסע לקניה, אתר על קורות יהדות פיומה, הרצאה על נגישות אתרים, את ה- Tutorials שאיתם אני מלמדת, פרוייקט פיקיוויקי, וקצת אודותי.

נגישות
הרצאה בכנס באוניברסיטה הפתוחה על נגישות טפסים באינטרנט
Tutorial
אוסף מצגות המהוות בסיס להרצאותי. סוג רשיון : CC BY SA
מסע לקניה
הטיול לקניה מספר על הארץ המיוחדת שפגשנו, על שמורות הטבע ועל האנשים
קרית אונו 1997
קריית אונו - ישוב כפרי מלא חן בשנת 1997. האתר הראשון שבניתי.
Nextec
Nextec Technologies is a high-tech company specializing in 3D non-contact high precision, high speed, laser scanning, measurement and geometry inspection.
מנהלת אפר הפחם
מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות.

פיקיוויקי - אלבום התמונות של ישראל
פיקיוויקי הוא אלבום תמונות שיתופי של תמונות חופשיות לשימוש. האלבום מכיל 50,000 תמונות היסטורית ועכשוויות של ישראל.
פיומה
רישום מפורט של קורות המשפחות היהודיות בפיומה בין השנים 1915 לשנת 1945